Betegjogi tájékoztató I.

Kedves Olvasó!

Fontosnak tartjuk, hogy Önök ismerjék betegjogaikat, merjenek élni azokkal, tudják, hogy mik azok az alapvető körülmények, lehetőségek, amelyek kérdés nélkül megilletik Önöket az egészségügyi ellátások kapcsán.
A most következő tömör, tájékoztató jellegű ismertető egy több részes összefoglaló első része. Az összefoglaló forrása az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény.
Nézzük a legfontosabb jogokat!

Összeállította: dr. Sinóros-Szabó Balázs, ügyvéd
Egészségügyi ellátáshoz való jog
Ez a legfontosabb betegjog, mert minden betegnek joga van ahhoz, hogy megfelelő ellátásban részesüljön. Akinek ezt állapota indokolja, jogosult arra, hogy megvizsgálják, gyógyítsák és fájdalmát csillapítsák. Mindenkinek joga van továbbá ahhoz, hogy életveszély esetén sürgős ellátásban részesüljön. Az egészségügyi ellátáshoz való jog magába foglalja a szabad orvosválasztás jogát is, ez azonban nem érvényesül korlátlanul.

Emberi méltósághoz való jog
Mint ahogy az élet minden egyéb területén, így az egészségügyi ellátás során is tiszteletben kell tartani mindenkinek az emberi méltóságát, ami a betegek kiszolgáltatottságára tekintettel az egészségügyi ellátás során különös hangsúllyal kell, hogy érvényesüljön. Ez magába foglalja azt, hogy csak a kizárólag szükséges beavatkozások végezhetőek el, és a beteg jogai kizárólag az egészségi állapota által indokolt ideig, mértékben és módon korlátozhatóak. A beteget tilos indokolatlanul megvárakoztatni, ruházata csak az orvosilag indokolt esetben és mértékben távolítható el, és ekkor is tekintettel kell lenni a beteg szeméremérzetére. Mindenkinek joga van továbbá ahhoz, hogy saját ruháit és személyes tárgyait használja bennfekvése esetén is.

Kapcsolattartás joga
Minden kórházban fekvő beteg jogosult arra, hogy látogatókat fogadjon, és ismerőseivel szóban vagy írásban kapcsolatot tartson. Joga van továbbá arra is, hogy vallási meggyőződésének megfelelően pappal vagy lelkésszel tartsa a kapcsolatot. A súlyos betegeknek joguk van ahhoz, hogy az általuk megjelölt személy állandóan mellettük tartózkodjon, és a szülők is jogosultak arra, hogy a kiskorú gyermekük mellett tartózkodjanak. A törvény biztosítja az apás-szülés lehetőségét is: a szülő nőnek joga van ahhoz, hogy az általa megjelölt személy a vajúdás és a szülés teljes ideje alatt vele lehessen, a szülést követően pedig, ha csak az anya vagy gyermeke egészségi állapota ki nem zárja, joga van ahhoz, gyermekével egy helyiségben helyezzék el.

Az intézmény elhagyásának a joga
A betegnek joga van a kórházat bármikor elhagyni, feltéve, hogy azzal mások egészségét nem veszélyeztetni, azonban ez a jog törvényben meghatározott esetekben, pl. pszichiátriai betegek esetében korlátozható. A beteg kórházból történő elbocsátásáról őt és hozzátartozóját előzetesen – lehetőség szerint – legalább 24 órával tájékoztatni kell.

Reméljük hasznosnak találták az összeállítást, folytatás hamarosan!

Partnereink