Rólunk bővebben

Az Egyesület 2015-ben alakult.

Az Egyesületi tagok és az Egyesülettel kapcsolatban álló szakemberek segítséget nyújtanak Önnek, hogy a bonyolult egészségügyi rendszerben eligazodást találjanak. Az egészségügy egy összetett rendszer, annak ismerete meggyorsítja a gyógyuláshoz vezető utat. Anélkül, hogy a gyógyítás folyamatába beavatkoznánk minden segítséget megadunk Önnek, hogy az orvosi javaslatokkal összhangban, vagy azokat kiegészítve megoldásokat találjunk az esetleg felmerülő problémáira.

Az Egyesület céljai

 • A Magyar egészségügyi rendszer tanulmányozása és figyelése.
 • Betegút tervezés mint fő témakör tanulmányozása, külföldi példák adaptálása.
 • Egészségüggyel kapcsolatos statisztikák kiállítása.
 • Egészségügyi intézmények minőségbiztosítási rendszerének figyelése, betegek jelzése alapján a hiányosságok feltárása.
 • Egészségügyet érintő tanulmányok, cikkek publikálása, valamint a közvélemény tájékoztatása.
 • Törvény előkészítési folyamatokban történő részvétel.

Az Egyesület feladatai

 • Az Egyesület feltérképezi a magyar egészségügyi ellátó rendszert, annak elemeit és szerepelőit, és ezt minden érdeklődő részére hozzáférhetővé teszi.
 • Adatbázist hoz létre az ellátó rendszer szereplőiről
 • Átvilágítja, tanulmányozza a klinikai betegút működését és a betegek jelzései alapján javaslatokat nyújt be jobbító szándékkal.
 • Figyelemmel kíséri az egészségügyi minőségbiztosítási rendszereket mind a külföldi mind a belföldi gyakorlatot és javaslatot tesz azok javítására.
 • A betegpanaszok orvoslására jogsegély megoldásokat javasol és biztosít.

 A betegút általános megfogalmazása

A betegút (patient path) az az út, amit a beteg végigjár az egészségügyi ellátás során. (Ez általában a háziorvosnál kezdődik, és onnantól kezdve a beutalási rendet követi.)
A finanszírozó vagy a tulajdonos által kialakított ellátás-szervezési megoldás, amely meghatározza, hogy egyes betegségek esetén a beteg milyen láncolaton keresztül (pl.: háziorvos – szakambulancia – centrum, vagy háziorvos – területi kórház) mely szolgáltatóknál veheti igénybe az ellátást. Ugyanakkor az ellátás-szervező a betegút szervezéssel garantálja is az ellátottaknak az így kialakított szolgáltatás-rendszer igénybevehetőségét.
Egészségügyi szolgáltató szervezeten belül a diagnosztikus és terápiás egységek folyamatainak egymásutániságát jelenti, amelyeket a betegnek követnie kell ellátása során.
Az irányított betegút az irányított betegellátás (managed care) eszközrendszere, melynek lényege, hogy a beteg az ellátásához szükséges ellátási szinten és megfelelő szakembernél kapja meg a kezelést. A szigorú betegirányítás alapelve és gyakorlata ütközhet a betegek választási szabadságával.

(Idézet: az Egészségügyi fogalomtárból)

Az Egyesület által tervezett betegút

Klinikai betegút az egészségügyi intézményeken belül a beteg mozgását szabályozza, ez kiterjed a laboratóriumi vizsgálatokra, a diagnosztikai vizsgálatokra, ill. bármilyen tevékenységre ami a gyógyítással összefüggésbe hozható.

Az Egyesület megfelelő információkat felhasználva segít a betegút megszervezésében és megtervezésében. A törvényeket betartva, de a lehetőségeket felhasználva segítünk, hogy ez az út lerövidüljön, megkímélve Önt a felesleges utánajárástól és az esetleges hosszú várakozástól. Ezt a lehetőséget az Egyesületünk tagjai részére biztosítjuk.

Célunk, hogy segítsük eligazodni az egészségügy útvesztőiben és megtalálni a gyógyuláshoz vezető legrövidebb utat.

Keressen bennünket bizalommal.

 

Partnereink