Kinyújtott kéz szolidaritási program

A nyugdíjas szervezetek az ország legerősebb civil szervezetei közé tartoznak.

Munkájuk szerteágazó, közhasznú tevékenységük keretein belül rendkívül fontos feladatokat töltenek be a nyugdíjasokkal való törődés lekülönbözőbb területein. Erőfeszítéseik ellenére a 3 millió magyar nyugdíjasból rendkívül sokan vannak olyanok is, ahol tevékenységükkel jelentős rétegeket még nem tudtak elérni, vagy a közös tevékenységükbe bevonni.

A nyugdíjasok tevékenységéből sajnos a legrászorultabb rétegek kimaradnak.

Ennek okai a következők:

  • zárkózott életvitel
  • megromlott egészségi állapot
  • a kommunikációs lehetőségektől való elzártság
  • a kezdeményező készség hiánya
  • a lehetőségek megismerésének hiánya

A nyugdíjas szervezetek részére ajánljuk, hogy vállaljanak sorsközösséget és gyakoroljanak szolidaritást azokkal a nyugdíjasokkal is akik sok esetben csak arra várnak, hogy valaki megkeresse Őket, felkarolják a problémájukat. Hiszen a gondozást, a gondoskodást, az odafigyelést és törődést Ők is igényelnék. Legfeljebb csak bizonyos holtpontokon kell átbillenteni őket.

Javasoljuk, hogy a nyugdíjas szervezet indítsa el a szolidaritási akcióját az aktív tagok bevonásával. Keressék meg, kutassák fel, mérjék fel a helyzetüket, igényeiket, ha lehetséges vonják be Őket a közös munkába, a közös tevékenységbe. Vagy pedig, ha az állapotuk arra okot szolgáltat, akkor irányítsák a hatóságok, a szociális ellátórendszerek figyelmét rá, a sok esetben mindennapi problémákkal küszködő nyugdíjas társaik irányába.

Hol találhatóak meg ezek a nyugdíjasok?

Elsősorban a saját lakókörnyezetünkben, akár a szomszédságunkban, néha nehezen elérhető helyeken, Persze előfordulhat az is, hogy mindennemű segítséget visszautasíthatnak, de nyilván ez nem lesz jellemző. Mindenképpen kísérletet kell tenni, a szolidaritás, az emberiesség nevében.

Hogyan cselekedjünk a legközelebbi nyugdíjas összejövetelen?

A szervezet mérje fel hogy az ő területükön fent áll-e ez a probléma. Beszéljék meg, hogy kik lehetnek azok a nyugdíjasok, akikre ez a tevékenység kiterjeszthető., vagy mindenképpen és jól láthatóan segítségre szorulnak. Akár a magányosságuk, akár az anyagi helyzetük a kapcsolat felvételt indokolttá tehetik. Ott ahol jól láthatóan a családtagok, hozzátartozók, gyermekek nem foglalkoznak a szüleikkel, vagy esetleg teljes magányosságban élnek. A szervezeten belül jelöljenek ki önkéntes alapon olyanokat akik egy kapcsolatfelvétel kezdeményezésére alkalmasak.

Vagy hívják meg a legközelebbi klubgyűlésükre, vagy keressék meg lakóhelyükön.

Megfelelő kommunikációval a problémák feltárhatóak.

Mérjék fel igényeiket, kívánságaikat, helyzetüket, készítsenek ezekről jegyzeteket.

Ezek tanulmányozása után vizsgálják meg a legjárhatóbb utakat, lehetőségeket, amelyet vagy a nyugdíjas klub megoldhat, vagy hívják fel a különböző erre szakosodott szervezeteket, hogy a szükséges segítséget biztosítsák.

A nyugdíjasok sorsközösséget kell, hogy alkossanak, a mindennapi programok szervezése, a tagság kibővítése, érdekében, de az emberi könyörületesség és empátia nevében minden embertárunkkal törődni kell. Ere alkalmunk és lehetőségünk is van, ezért felkérünk minden nyugdíjas szervezetet, hogy ezt a programot iktassák be a tevékenységi körükbe. A Betegút Egyesület betudja vállalni azokat a problémákat, amelyek az ő kompetenciájába és tevékenységi területeibe beleesnek. Folyamatosan várjuk a visszajelzéseket, illetve azoknak a nyugdíjas aktivistáknak a jelentkezését, akik ezeket a feladatokat betudják vállalni és az Egyesülettel közösen együttműködve küzdeni tudunk idős embertársainkért.

Partnereink